Publikacijos

  • 2016

Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius; Obelenytė, Aušra Marija. Nevaisingumo gydymo ir pagalbinio apvaisinimo taikymo vertinimas žmogaus orumo aspektu // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius: Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus. ISSN 1392-7450. 2016, [T.] 57(85), p. 43-59.

  • 2015

Obelenienė, Birutė; Gabševičienė, Gintarė. Causes of conflict in marriage as expressed by moderators and participants of the „Encounters of married couples“ programme // The contemporary family : local and European perspectives / edited by Elżbieta Osewska, Józef Stala. Kraków: Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, 2015, ISBN 9788374384407. p. 81-94.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė. Protection of human life during the prenatal phase : opinion of doctors of Lithuanian X district // The child problems and needs = Dziecko problemy i potrzeby / redaktor Dudziak U. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015, . p. 61-82.

Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius. Natural family planing and conjugal chastity // W trosce o życie i zdrowie człowieka = Concerned about the life and human health / redakcja Urszula Dudziak. Lublin: Wydawnictwo NUK, 2015, ISBN 9788380610668. p. 91-106.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė. Protection of human life during the prenatal phase : opinion of doctors of Lithuanian X district // The child problems and needs = Dziecko problemy i potrzeby / redaktor Dudziak U. Lublin: : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015, ISBN 9788377029954. p. 61-82.

  • 2014

Obelenienė, Birutė; Krunglevičiūtė, Aušrelė. Pastoral care for women with regret for the loss of an unborn child // Procedia : social and behavioral sciences. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 159, p. 517-523.

Obelenienė, Birutė; Gabševičienė, Gintarė. Sutuoktinių, dalyvavusių programoje „Sutuoktinių susitikimai“, konfliktų sprendimo pokyčiai // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-7450. 51 (2014), p. 89-101

Serapinas, Danielius; Narbekovas, Andrius; Juškevičius, Jonas. Results of prenatal tests in pregnancies after assisted reproductive technologies // Wulfenia. Klagenfurt: Landesmuseum Karnten. ISSN 1561- 882X. 2014, vol. 21, no. 1, p. 112-117.

Serapinas, Danielius [Serapinas, D.]; Bartkevičienė, Daiva; Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius. The effect of reproductive factors on chromosomal anomaly rate in subsequent pregnancies // Ciência e Técnica Vitivinícola. Dios Portos, Portugal: Estacao Vitivinicola Nacional. ISSN 0254-0223. Vol. 29, no. 10, 2014, p. 223-229.

Serapinas, Danielius; Narbekovas, Andrius; Meilius, Kazys [Meilius, Kazimieras]; Juškevičius, Jonas. The meaning of patient informed consent in prenatal diagnostics and reproductive technologies // Pensee = La Pensée. Paris: Espaces Marx. ISSN 0031-4773. 2014, vol. 76, no. 11, p. 164-168.

  • 2013 m.

Obelenienė, Birutė; Krunglevičiūtė, Aušrelė. Pagalbos poreikis moterims krizinio nėštumo metu : retrospektyvus tyrimas // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 48 (2013), p. 115-128

Simokaitis, Vytenis; Obelenienė, Birutė; Pranckevičienė, Aistė. Vyriškumo ir moteriškumo raiška muzikos kanalo MTV rodomuose vaizdo klipuose // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : VDU. ISSN 1392-7450. 45 (2013), p. 155-173.

Narbekovas, Andrius; Milušauskienė, Justė. Visuomenės komunikavimo sampratos pateikimo skirtumai ir pagrindiniai elementai Katalikų Bažnyčios dokumentuose Inter mirifica, Communio et progressio ir Aetatis novae // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : VDU. ISSN 1392-7450. 46 (2013), p. 7-21.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė; Meilius, Kazys [Meilius, Kazimieras]. True and false compassion caring for the dying // Cierpienie, umieranie, śmierć : wyzwania i dylematy ludzkiego losu w kontekście sytuacji graniczych. Lublin: Stalowa Wola, 2013, ISBN 9788361307891. p. 14-26.

Ulozienė, Brigita; Serapinas, Danielius; Narbekovas, Andrius; Juškevičius, Jonas. Informuoto paciento sutikimas klinikinėje praktikoje // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas = Lithuanian general practitioner : oficialus Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos leidinys. Kaunas: Vitae litera. ISSN 1392-3218. T. 17, Nr. 3 (2013), p. 175-182.

  • 2012 m.

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė; Jacobsen, Ramunė; Bieliauskaitė, Dalia; Liubarskienė, Zita. Dirbtinio apvaisinimo etika studentų požiūriu // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : „Sveikata“. ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 3, 2012, p. 58-63.

Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius; Liubarskienė, Zita; Daudaravičienė, Vita. Žmogaus gyvybės pradžios ir apsaugos problematika Lietuvos studentų požiūriu // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 43 (2012), p. 7-22. Prieiga per internetą: < [Duomenų bazės: The Philosopher’s index; CEEOL; DOAJ].