Mokslo darbai

Kazimieras MEILIUS, Jonas JUŠKEVIČIUS, Agnė ŠIRINSKIENĖ. Lytinis tapatumas (transseksualizmo atvejis) Kanonų teisėje//SOTER 2015.56 (84)

Straipsnyje apibūdinama lytinio identiteto sąvoka, transseksualumo fenomenas bei nagrinėjamos problemos, kylančios taikant Kanonų teisę, kai susiduriama su lytinio identiteto sutrikimais (transseksualizmu). Didelis dėmesys skiriamas santuokos sudarymo, jos negaliojimo, pašvęstojo gyvenimo klausimams bei krikšto sakramentui ir transseksualų galimybei tapti krikšto tėvais. 

Visas straipsnis