Mokslo darbai

Birutė OBELENIENĖ,  Andrius NARBEKOVAS, Jonas JUŠKEVIČIUS, Anthropological and methodical differences of natural family planning and fertility awareness–based methods // Linacre quarterly. London: SAGE Publications LTD. ISSN 0024-3639, 2020, Vol. 87, iss. 1, p. 1-10.
<

Danielius SERAPINAS. Hormoninės kontracepcijos įtaka prokreacijai ir plaučių arterijos trombinei embolijai//Sveikatos mokslai 2011, Volume 21, Nr 3, p. 33-39

Hormoninės kontracepcijos vartojimas – aktuali, plačiai diskutuojama problema. Kaip rodo medicininė praktika, jos poveikis nėra fiziologinis moters organizmui. Be pageidaujamo – apsaugos nuo nėštumo poveikio, gali atsirasti ir kitų, žalingai veikiančių moters sveikatą įvairaus pobūdžio poveikių. Jo vartojimas yra vienas iš neabejotinu plaučių arterijos trombinės embolijos, insulto, gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnių. Nauji moksliniai tyrimai parodė, kad hormoninius kontraceptikus vartojančios moterys, pasirinkdamos vyrą, mažiau kreipia dėmesį į vyrų veido simetriškumą bei kitus požymius, sąlygojančius vyro genetinę kokybę ir genetinį skirtingumą nuo jos pačios, o tai turi įtakos poros santykių stabilumui ir kokybei. Straipsnyje taip pat nagrinėjami hormoninių kontraceptikų veikimo mechanizmai, poveikis vaisingumui, mutageniškumą sąlygojantys mechanizmai bei aprašytas klinikinis atvejis moters, kuriai išsivystė plaučių arterijos trombinė embolija hormoninių kontraceptikų įtakoje. Visas straipsnis (pdf)

 

Eimantas ŠVEDAS.  Šiuolaikinės kontracepcijos vartojimo ir jaunimo identiteto santykio analizė//Soter. 2007. Nr. 21 . P.- 79-85

Visas straipsnis (pdf)

Andrius NARBEKOVAS. Moralinis natūralaus šeimos planavimo ir kontracepcijos skirtumas// Soter, 2003, Nr. 10 (38), p. 7-18.

Šiame straipsnyje yra analizuojamas Natūralaus Šeimos Planavimo (NŠP) ir kontracepcijos moralinis skirtumas. Nūdien vienas iš dažnai pasitaikančių klausimų yra: jei kontracepcija ir NŠP turi tokį patį nėštumo išvengimo tikslą, koks tad gali būti jų moralinis skirtumas? Todėl žmonės teigia, kad nėra svarbu koks metodas yra naudojamas, jei rezultatas ir tikslas yra vienodi. Faktiškai kontracepcijos šalininkai dažnai teigia, kad nėra kontracepcijos ir NŠP moralinio skirtumo ir netgi NŠP vadina natūralia kontracepcija. Tikslu parodyti kontracepcijos ir NŠP moralinį skirtumą pirmiausiai pateikiamas teisingas žmogaus kaip kūniškos ir lytinės būtybės suvokimas bei atskleidžiama atsakingos tėvystės samprata, vėliau atskleidžiamas kontraceptinio veiksmo ir kontraceptinio tikslo skirtumas. Visas straipsnis (pdf)