Žmogiškujų santykių tyrimai bioetikoje

 

Dauguma bioetinių problemų kyla dėl redukuotos žmogaus ir lytiškumo sampratos. Žmogiškųjų santykių problema bioetikoje kyla tada, kai tarpasmeniniame santykyje (pvz., tarp gydytojo ir paciento, mokslininko ir tiriamojo subjekto) asmuo traktuojamas ne kaip tikslas, o kaip priemonė. Klasterio „Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje“, kurio mokslininkai bendrai veiklai susitelkė prieš gerą dešimtmetį, t.y. anksčiau nei susikūrė klasteriai VDU, tyrimų objektas – žmogiškieji santykiai bioetikoje. Klasteris yra tarpdisciplininis, vienijantis pagrindinių mokslo krypčių (biomedicinos, socialinių ir humanitarinių) mokslininkus, dirbančius ne tik skirtinguose VDU fakultetuose, bet ir skirtinguose Lietuvos universitetuose. Pastaruoju metu klasterio mokslininkai vykdo tyrimus keturiose bioetikos srityse: lytiškumo ir prokreacijos etikos, žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje stadijoje etikos, dirbtinio apvaisinimo etikos ir gyvenimo pabaigos etikos. Klasterio mokslininkai skelbia savo tyrimų duomenis tarptautinėse duomenų bazėse (tarp jų ir ISI) įregistruotuose moksliniuose žurnaluose, rengia ir skaito pranešimus mokslinėse konferencijose savo šalyje ir užsienyje. Mokslo populiarinimo ir sklaidos tikslais rengiamos tarptautinės ir respublikinės mokslinės ir mokslinės-praktinės konferencijos. Klasteris turi savo internetinį puslapį ir autorinę radijo laidą. Išsamiau apie klasterį

Klasterio nariai

Doktorantai

 

 

 

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika