Mokslo darbai

 

Jonas JUŠKEVIČIUS. Kai kurie teisės į gyvybę prenataliniu laikotarpiu probleminiai aspektai//Sveikatos mokslai, Nr. 2, 2007, p. 764-773

Naujų biomedicinos technologijų vystymasis ir intervencija į prenatalinę žmogaus stadiją neišvengiamai iškelia klausimą, ar pradėtas ir negimęs vaikas yra kai kurių žmogaus teisų, visų pirma teisės į gyvybę subjektas. Klausimą teisiniame lygmenyje komplikuoja civilinio teisnumo ir fizinio asmens sąvokos, kurios nėra tinkamos ar pakankamos siekiant išsiaiškinti negimusio vaiko teisinį subjektiškumą. Straipsnis nagrinėja, ar problemos sprendimui pasitarnautų tokios konstitucinės sąvokos kaip žmogaus orumas ir teisė į gyvybę. Visas straipsnis (pdf)

 

Danielius SERAPINAS, Daiva Bartkevičienė. Prenatalinės žmogaus raidos svarba. Gyvybės teisinės apsaugos svarba//Sveikatos mokslai, Nr. 1-2, 2006, p. 147-150.

Straipsnyje apžvelgiami teisiniai žmogaus embriono apsaugos aspektai. Šiandieniniai įstatymai Lietuvoje dažnai pažeidžia pradėto vaiko teises, ypač prigimtinę teisę į gyvybę. Pateikiamas Lenkijos gyvybę ginančio įstatymo pavyzdys, iš kurio analizės galime daryti išvadas, kad gyvybės apsauga įstatymu pasiteisino medicininiu, etiniu, socialiniu aspektais. Visas straipsnis (pdf)