Skirtingos lytiškumo sampratos

Kadangi žmonės yra kūniški lytiški asmenys, todėl yra labai svarbu teisingai suprasti žmogaus lytiškumą. Galima išskirti dvi žmogaus lytiškumo suvokimo sampratas:

  1. Separatistinis suvokimas.

Tai šiandien labai paplitęs klaidingas žmogaus lytiškumo suvokimas. Jis kelia grėsmę egzistenciniam ir psichologiniam ryšiui tarp dviejų neatskiriamų žmogaus lytiškumo dimensijų:

  • gyvybę perduodantis elementas (prokreacinis)
  • asmenis jungiantis elementas (meilę perduodantis)

Pagal separatistinį suvokimą prokreacinis elementas priskiriamas tik biologinei lytiškumo funkcijai. Yra išaukštinamas asmenis jungiantis elementas, kuris tik yra būdingas žmonėms kaip asmenims. Nuvertinant prokreacinį elementą, iškyla pavojai santuokai:

  • santuoka tampa nebūtina
  • nebūtina, kad asmenys būtų skirtingos lyties
  1. Integralistinis žmogaus lytiškumo suvokimas.

Pagal šį teisingą žmogaus lytiškumo suvokimą asmuo nėra belytė būtybė. Lytiškumas yra sudėtinė asmens dalis ir žmogaus lytiškumas yra vyriškas arba moteriškas. Prokreacinis elementas yra asmens gėris, o ne vien biologinė funkcija. Abu žmogaus lytiškumo elementai yra neatsiejami. Lytinis aktas yra dviejų asmenų susijungimas, o ne tik dviejų kūnų susijungimas. Kai kalbame apie santuokinį lytini ryšį, kalbame apie dviejų lygiaverčių asmenų bendravimą, kuris yra paremtas besąlygišku vienas kitam savęs dovanojimu.