Pleišto taisyklė arba slidus šlaitas

Pleišto taisyklė arba slidus šlaitas atsispindi medicininėje praktikoje. Abortų įteisinimas ypatingais atvejais, pavyzdžiui, kada iškyla pavojus motinos gyvybei, atvėrė kelius į abortų įteisinimą visais kitais atvejais. Kada buvo pažeistas universalus principas “nežudyk” vienu atveju, vėliau jo pažeidimas vyko daug lengviau. Tie žmonės, kurie pritarė abortų įteisinimui tik ypatingais atvejais, šiandien, matydami, kad abortai tapo nekontroliuojami, nebegali tam pasipriešinti. Atsidūrus slidaus šlaito apačioje ir pamačius pasekmes, atgal užkopti į slidų šlaitą, uždraudžiant tai kas yra nemoralu yra daug sunkiau.

Ši taisyklė pasitvirtintų ir eutanazijos įteisinimo atveju. Iš pradžių įteisinus pasyvią eutanaziją, vėliau lengviau bus įteisinti ir aktyvią eutanaziją. Įteisinus norimą eutanaziją, vėliau atsiras ir nenorima ar net prieš ligonio valią. Ši taisyklė jau pasitvirtino Olandijoje. Taip pat paaiškėjo, kad pradėjus žudyti pacientus, kurie yra ypatingai sunkiose terminalinėse būsenose pereinama prie žudymo ligonių su chroniniais susirgimais ir net vaikų su negalia. Pleišto taisyklė parodo, kad visuomenės nuomonė yra keičiama palaipsniui, ją nujautrinant ir nepastebimai griauna pačią žmonių bendruomenę, taip kaip pleištas suskaldo rąstą.