Bendradarbiavimas blogyje

Etinis reliatyvizmas ypatingai atsispindi medicinoje. Naujausios technologijos suteikia medikams plačias galimybes, tačiau gydytojas tampa tik paslaugų pardavėju ir daro tai, ko iš jo prašo klientas arba dabar jau vadinamas paslaugų pirkėjas. Pildydamas kliento pageidavimus, gydytojas tik suteikia paslaugą, visą moralinę atsakomybę užkraudamas paslaugas perkančiajam. Taip atsitinka su paslaugomis, kurios neturi nieko bendra su sveikata, užmirštant pagrindinį gydytojo pašaukimą – gydyti žmogų. Paradoksalu, kad pagrindinis pajamų šaltinis yra ne gydymas, bet kontracepcija, abortai, sterilizacija, lyties keitimas, netgi eutanazija.

Tačiau minėtais atvejais gydytojas negali nusimesti moralinės atsakomybės, nes jis bendradarbiauja veiksmuose, kurie neatitinka moralinės tvarkos. Tuose veiksmuose dalyvauja ir daugiau asmenų dėl savo profesijos įtrauktų į minėtas procedūras. Todėl yra svarbu ieškoti kriterijų, kurie parodytų tokio bendradarbiavimo moralinio leistinumo ribas. Tradiciškai yra išskiriamos tokios sąvokos kaip formalus ir materialus bendradarbiavimas, taip pat tarpinis ir betarpiškas, artimas ir tolimas, būtinas ir nebūtinas bendradarbiavimas.

Kaip jau buvo anksčiau minėta skyriuje apie žmogiškuosius veiksmus, žmogiškojo veiksmo moralumas pirmiausia ir iš principo priklauso nuo sąmoninga valia protingai pasirinkto objekto. Objektas nėra kažkas, kas būtų už asmens ribų, bet norint jį apibrėžti būtina priimti veikiančio asmens perspektyvą, nes valios akto objektas yra laisvai pasirinktas elgesys ir “gyvena pačiame veikiančiame asmenyje”. Veiksmas yra geras, jei jo objektas atitinka asmens gėrį, paisydamas tokio gėrio, kuris asmeniui svarbus moralės požiūriu.[footnote] Plg. Jonas Paulius II. Veritatis Splendor. 78.[/footnote] Todėl, pavyzdžiui, sterilizuodamas asmenį, gydytojas padaro nemoralų veiksmą, nes jo veiksmo objektas yra nukreiptas prieš vieną iš didžiausių asmens gėrių – vaisingumą. Dėl savo objekto, nukreipto prieš didžiausią asmenų gėrį – gyvybę, bus nemoralūs ir atliekantys abortus bei vykdantys eutanaziją.

Pirmiausiai reikia apibrėžti esminį “formalaus” ir “materialaus” bendradarbiavimo moraliai blogame veiksme skirtumą. Bendradarbiavimas bus formalus kada bendradarbiaujančio asmens valia sutaps su blogą veiksmą atliekančio asmens valia. Toks bendradarbiavimas bus, kai kas nors išoriškai prisidės prie moraliai blogo veiksmo ir kartu vidujai pritars jam. Taigi formalus bendradarbiavimas visada bus nemoralus. Materialus bendradarbiavimas bus tada, kai kas nors išoriškai dalyvauja kito žmogaus atliekamame nemoraliame veiksme vidujai jam nepritardamas. Dėl to, kad materialaus bendradarbiavimo atveju bendradarbiaujančiojo asmens intencija skiriasi nuo blogą veiksmą atliekančio asmens intencijos, yra tam tikros sąlygos ir ribos, kurios nulemia tokio bendradarbiavimo moralinį leistinumą.

Svarbu atskirti “tarpinį” ir “betarpišką” bendradarbiavimą. “Betarpiškas” bendradarbiavimas yra tuomet kai žmogus pats dalyvauja kito asmens atliekamame moraliai blogame veiksme, ir jo atliekamas veiksmas vyksta tuo pačiu metu kaip ir to, kurio veiksme bendradarbiaujama. Šiuo atveju abiejų asmenų veiksmo objektai sutampa. Todėl “betarpiškas” bendradarbiavimas yra identiškas “formaliam” bendradarbiavimui ir dėl to visada moraliai nepateisinamas. Toks bendradarbiavimas būtų asmenų, kurie asistuoja aborto operacijoms, duoda narkozę tiesioginį abortą atliekančiai moteriai.

“Tarpinis” bendradarbiavimas yra tada kai žmogus parūpina priemones ir kitą paramą blogam darbui, pats į jį neįsitraukdamas. “Tarpinis” bendradarbiavimas dar yra skirstomas į “artimą” ir “tolimą” pagal tai, kaip glaudžiai jis susijęs su blogu darbu. Pavyzdžiui, farmacininkas parduoda nuskausminančius vaistus, o juos įsigijęs asmuo panaudoja juos blogam tikslui. Tokiu atveju farmacininko bendradarbiavimas yra materialus ir tolimas, todėl moraliai pateisinamas. Kitu atveju farmacininkas parduoda preparatą, kuris tinka tik abortui sukelti, tokiu būdu veiksmas yra “artimas” ir glaudžiai susijęs su abortu. Dėl to toks veiksmas tampa “formaliu” bendradarbiavimu blogyje ir visada nepateisinamas.

Taigi nors materialus bendradarbiavimas tam tikrais atvejais ir gali būti moraliai pateisinamas, tam turi būti labai svarbios priežastys, nes bendradarbiavimas kitų nemoraliuose veiksmuose apskritai nėra pageidaujamas, kadangi blogis neturi būti palaikomas jokiomis priemonėmis, o su juo turi būti kovojama ir jam priešinamasi. Tačiau žmogus dažnai negali išvengti tam tikro dalyvavimo kitų moraliai bloguose veiksmuose, kad neįvyktų dar didesnis blogis.[footnote] Plg. Peschke. Ten pat. P. 325.[/footnote].Yra atvejų, kada yra būtina materialiai bendradarbiauti su blogiu, siekiant tokiu būdu jį apriboti ar sumažinti, todėl toks bendradarbiavimas yra moraliai pateisinamas.