Mažesnio blogio principas

Prigimtinis įstatymas saisto visus protingus ir laisvus žmones, todėl pastarieji turi laikytis visiems suprantamos taisyklės “daryti gera ir vengti blogio”. Žmogus, būdamas laisvas apsispręsti ir gebantis atskirti moralinį gėrį nuo moralinio blogio, norėdamas išlikti moraliu visada privalo rinktis gėrį. Kai kada žmonės savo veiksmus nori pateisinti kaip pasirinkimą mažesnio blogio. Tačiau skirtingai nei dvigubos pasekmės principo atveju (asmuo nepadaro jokio moralinio blogio), asmuo, vadovaudamasis mažesnio blogio principu, vistiek padaro moralinį blogį nors ir mažesnį.

Mažesnio blogio principas remiasi anksčiau minėta proporcionalistine mąstysena. Visiems suprantama nuostata, kad kontracepcija yra mažesnis blogis už abortą. Jeigu jauni nevedę asmenys, nenorėdami pradėti naujos gyvybės, naudojasi kontraceptinėmis priemonėmis, tam, kad pastojus nereikėtų daryti aborto, jie elgiasi pagal mažesnio blogio principą, tačiau jų veiksmai vistiek yra nemoralūs. Mažesnio blogio principu vadovaujasi gydytojas, kuris padaro tiesioginį abortą, norėdamas išsaugoti moters gyvybę. Taip pat mažesnio blogio principu remsis tie, kurie norės pateisinti nužudymą vieno žmogaus, kad galėtų išgelbėti kitus žmones. Tačiau visais minėtais atvejais pažeidžiamas vienas iš fundamentaliausių moralės principų “negali daryti bloga, kad išeitų į gera” arba “geras tikslas turi būti pasiekiamas tik geromis priemonėmis”.