Tarptautiniai dokumentai

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950 m. lapkričio 4 d.) Lt , En

Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija) (1997 m. balandžio 4 d.) Lt, En

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl žmonių klonavimo uždraudimo (1998 m. sausio 12 d.) Lt, En

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl mokslinių tyrimų biomedicinos srityje (2005 m. sausio 25 d.) Lt, En

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl žmogaus audinių ir organų transplantacijos (2002 m. sausio 24 d.) En

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl genetinių tyrimų sveikatos tikslais En

Rekomendacija dėl mokslinių tyrimų su žmogaus biologine medžiaga (2006 m. kovo 15 d.) En

Rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų su žmogaus biologine medžiaga aiškinamasis raštas (2006 m. kovo 15 d.) En

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948 m. gruodžio 10 d.) Lt, En

Vaiko teisių konvencija (1989 m. lapkričio 20 d.) Lt, En

Visuotinė žmogaus genomo ir žmogaus teisių deklaracija (1997 m. lapkričio 11 d.) Lt, En

Tarptautinė deklaracija dėl žmogaus genetinių duomenų (2003 m. spalio 16 d.)  En

Deklaracija dėl bioetikos ir žmogaus teisių (2005 m. spalio 19 d.) Lt, En

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija „Dėl sąžinės išlygos teikiant teisėtą medicininę pagalbą” , 2010 m. En

PASAULIO GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS

Helsinkio deklaracija „Medicininių tyrimų su žmogumi etiniai aspektai” (1964 m. birželis) En

Lisabonos deklaracija „Dėl pacientų teisių“ (1981 m. spalis) En

Oslo deklaracija „Dėl nėštumo nutraukimo gydymo tikslais“ (1970 m. rugpjūtis) En

Tokijo deklaracija „Nurodymai gydytojams, atliekantiems profesinę pareigą kalėjimuose ar pacientų laisvę ribojančiomis aplinkybėmis“ (1975 m. spalis) En