Katalikų bažnyčios dokumentai

Jonas Paulius II. Enciklika apie žmogaus gyvybės vertę bei neliečiamumą Evangelium vitae(1995 03 25)

Paulius VI. Enciklika apie prideramą tvarką perteikiant žmogaus gyvybę Humanae vitae (1968 07 26)

Paulius VI. Kalba Kastel Gandolfe (1968 07 31)

Popiežiškoji šeimos taryba. Dėl „embrionų redukcijos” (2000 12 07)

Popiežiškoji šeimos taryba. Pareiškimas dėl gimstamumo mažėjimo pasaulyje (1998 02 27)

Popiežiškoji Sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba. Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija (2005)

Popiežiškosios gyvybės akademijos dokumentai