Eutanazijos rūšys

 

Pagrindinės rūšys yra šios:

  • aktyvi eutanazija – kada yra kažkas daroma, kad ligonis numirtų (sušvirkščiama mirtina medikamentų dozė);
  • pasyvi eutanazija – kada yra kažkas nedaroma tam, kad ligonis numirtų (neskiriama gyvybę palaikanti priemonė ar nutraukiama, pvz., kvėpavimo aparato atjungimas);
  • norima, arba valinga, eutanazija – kada ligonis prašo, kad jį numarintų;
  • nenorima, arba nevalinga, eutanazija – kada įvykdoma be ligonio prašymo (slapta įvykdyta eutanazija vadinama kriptanazija);
  • prievartinė eutanazija – kada įvykdoma prieš ligonio valią.