Seminaras „Atviri gyvenimui”

 Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Spalio 08 d. (penktadienį) Katalikų teologijos fakultetet (Gimnazijos g. 7, Kaunas)rengiamas mokslinis-praktinis seminaras „Atviri gyvenimui”. Seminaro  tikslas – suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų socialiniams darbuotojams apie vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, kartu pristatant ir inovatyvias mokymo (IPU) bei mokymosi (IPUSi) priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos (SLURŠ) įgyvendinimui.

 

Mokslinis-praktinis seminaras skirtas:

  • mokytojams (biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojams, taip pat dėstantiems kitą dalyką nei išvardinta),
  • mokyklų visuomenės sveikatos specialistams (toliau – VSC),
  • mokyklų socialiniams darbuotojams (MSD).

Pageidautina, kad iš mokyklos dalyvautų kelių narių skirtingų dalykų atstovų komanda (biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo ir VSC).

Su mokslinio-praktinio seminaro programa galite susipažinti čia. (įterpsiu vėliau, kai bus patalpinta internetiniame puslapyje)

Registracija į mokymus vyksta iki spalio 1 d. internetu (spauskite čia), arba iki tol kol užsipildo visos vietos. Vietų skaičius ribotas.

Po mokymų bus išduodami pažymėjimai.

SVARBU. Dalyvaujantys mokymuose asmenys privalo turėti galimybių pasą, laikytis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos numatytų reikalavimų dėl COVID- 19.

Išsamiau apie renginį: Atviri gyvenimui