Prof. dr. Birutė Obelenienė. Mokslo pažanga ar reprodukcinės industrijos rinkodaros projektas