Prof. B. Obelenienės monografija „From birth control to self-awareness and free decision making”

2022 metų pabaigoje dienos šviesą išvydo ilgai laukta prof. Birutės Obelenienės monografija „From birth control to self-awareness and free decision making: a model for the evaluation of comprehensive sexuality education from the perspective of women’s health and free informed choice”.  Monografija parašyta anglų kalba ir išleista Krokuvos Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto  leidykloje. Monografijos  trumpoje anotacijoje rašoma:

„Daugelyje tarptautinių konvencijų ir dokumentų pabrėžiama tinkamos ir su sveikata susijusios informacijos svarba mokyklų mokymo programose. Žinios apie tai, kaip veikia moterų ir vyrų vaisingumo sistema, ir supratimas apie skirtingus moterų ir vyrų poreikius, susijusius su lytiškumo raiška, gali būti traktuojami kaip sveikatos raštingumas. Sveikatos raštingumas yra svarbus sveikatą lemiantis veiksnys, o prastas paauglių sveikatos raštingumas yra susijęs su rizikingu sveikatai elgsesiu ir neigiamais sveikatos rezultatais suaugus. Pastebėta, kad paaugliai, kurie lytiškumo ugdymo programose supažindinami su fiziologiniais savo kūno procesais ir mokomi atpažinti savo vaisingumą, palankiau vertina savo bei kitų to paties amžiaus žmonių lytiškumą,  gebėjimą reikšti emocijas. Be to, jaunuoliai pradeda suvokti vaisingumą kaip natūralų savo vystymosi bruožą, geriau supranta vaisingumą ir gyvybės pradžią ir laiko juos svarbiomis dovanomis, kurias reikia pažinti, vertinti ir perduoti. Lytiškumo ugdymas, kaip žinoma, yra tarpdisciplininis dalykas, nes apima įvairias disciplinas (biomediciną, socialinius ir humanitarinius mokslus). Lytiškumo ugdymo dokumentuose dviprasmiškai minima teisė į tinkamą su sveikata susijusią informaciją, tačiau būtent tokios informacijos labiausiai trūksta lytiškumo ugdyme. Šioje monografijoje bus siekiama atsakyti į klausimą, kokia informacija būtina lytiškumo ugdymo, lytinio švietimo ar biologijos pamokose  vertinant iš moters sveikatos ir laisvo informuoto pasirinkimo pozicijų. Monografijoje pateiktas vertinimo modelis, kuris padės įvertinti mokymo programas šiuo aspektu” .