Mokslinė monografija „Medicina etika ir teisė apie žmogų iki gimimo”

Monografiją sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje „Žmogus iki gimimo: medicininiai aspektai“  autoriai (LSMU ir VU mokslininkai) remdamiesi  naujausiais moksliniais tyrimais, atskleidžia vaiko prenatalinę raidą, aptaria embriono genetiką, moters organizmo pokyčius nėštumo metu ir nėštumo nutraukimo įtaka moters psichinei sveikatai.

Antrojoje mokslinės monografijos dalyje „Žmogaus iki gimimo etiniai aspektai“ iš krikščioniškosios antropologijos pozicijų ir grindžiant prigimtiniu įstatymu vertinamas žmogaus atsiradimas nuo apvaisinimo momento, aptariami moraliniai aborto aspektai. Monografijoje išgryninti pagarbos žmogaus gyvybei ugdymo principai, kurie turi ne tik mokslinę, bet ir pritaikomąją reikšmę.

Trečiojoje dalyje „Žmogaus iki gimimo teisiniai aspektai“ pradėto, bet negimusio vaiko teisinis statusas analizuojamas teisinio mąstymo kaitos kontekste. Šioje dalyje  atsakymų ieškoma antikinėje ikikrikščioniškoje kultūroje bei teisėje, bandant rekonstruoti romėnų teisės požiūrį į negimusįjį ir kartu pateikiant šio požiūrio sąsajas su šiuolaikine teise. Antra, negimusio vaiko statusas šiuolaikinėje teisėje nagrinėjamas atsižvelgiant į dinamiškus teisinės minties pokyčius pastaraisiais dviem šimtmečiais, kai romėnų požiūris, grįstas prigimtine teise, buvo defragmentuotas ir nustelbtas teisinio pozityvizmo.

Monografiją recenzavo medicinos daktarė prof. Nijolė Drazdienė, teisės mokslų daktaras prof. dr. Vigintas Višinskis bei filosofas doc. dr. Krescencijus Stoškus, kuris savo recenzijoje teigia, jog  “tai neabejotinai pats solidžiausias darbas, parašytas šia tema lietuvių kalba.”

Monografijos turinys