Kvalifikacijos tobulinimui – „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai” programa

Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programoje „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“, kuri prasidės  2019  metų balandžio 2 d. 411 a. Katalikų teologijos fakultete, VDU, Gimnazijos 7, Kaunas. Programą  (registruota  AIKOS sistemoje) sudaro 4 auditoriniai seminarai (kuriuose sveikatos, lytiškumo, šeimos sampratos bei ugdymo principai aptariami  antropologiniu, psichologiniu, medicininiu ir edukologiniu požiūriu)  bei savarankiškas programos dalyvių darbas nuotolinėje aplinkoje. Programos trukmė – 107 akad. val.  Seminarų lektoriai  – bendrosios programos „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai” (patvirtintos ŠMM 2016 10 25) rengėjai ir konsultantai: prof. dr. Andrius Narbekovas, gyd.psichiatras Gintautas Vaitoška, gyd. genetikas prof. dr. Danielius Serapinas, prof. dr. Birutė Obelenienė.

Programos preliminarus tvarkaraštis

I seminaras. Skirtingų antropologijų įtaka žmogaus lytiškumo sampratai.  Balandžio 2 ir 9  dienomis. Lektorius prof. dr. A.Narbekovas.

II seminaras. Paauglystė ir skaistumo psichologija. Balandžio 24 d. Lektorius gyd. psichiatras Gintautas Vaitoška.

III seminaras. Jaunimo sveikata ir jos išsaugojimo principai . Gegužės 24 d. Lektorius  gyd. prof. dr. Danielius Serapinas.

IV seminaras. SLURŠ programos principų taikymas ugdymo procese. Birželio 6 d. Lektorė prof. dr. Birutė Obelenienė.

Seminarų pradžia 10 val.

Baigusiems ir įvykdžiusiems programos reikalavimus bus įteikti ŠMM pripažinti, VDU Edukologijos instituto  kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Registracija internetu iki kovo 31 d.

Kvietimas ir išsamesnė informacija