Kviečiame studijuoti Šeimotyroje

Kviečiame studijuoti Šeimotyros magistro studijų programoje. Tai unikali programa pagrįsta krikščioniškąja antropologija, kurioje mokoma tyrėjo žvilgsniu pamatyti gilumines šeimos problemas. Šeimotyros programa padeda pasirengti darbui jaunimo rengimo šeimai srityje, tame tarpe ir bendrojo ugdymo programoje „Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai”, kuri nuo š.m. rugsėjo bus dėstoma kaip privalomas dalykas mokyklose. (Norintiems dirbti mokyklose bet neturintiems mokytojo kvalifikacijos, Vytauto Didžiojo universitete yra sudaroma galimybė ją įgyti). Šeimotyros programa taip pat yra tvirtas žingsnis norintiems ateityje tapti šeimų ar sužadėtinių konsultantu.
Priėmimas į magistrantūros studijas vykdomas internetu  iki birželio 29 d.  Motyvacinis pokalbis norintiems studijuoti Šeimotyroje – birželio 28 d. 15 val. Katalikų teologijos fakultete, Gimnazijos 7, Kaune.  Išsamiau apie programą ir stojimo sąlygas