Kun. Prof. Rimas Skinkaitis. Kas yra žmogus? Krikščioniškos teologijos požiūris