Kun. Prof. Rimas Skinkaitis Antropologiniai, humanistiniai ir socialiniai religinio turizmo aspektai