Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai

Katalikų teologijos fakultetas kartu su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija bei Šeimos ir asmens saviugdos centru „Bendrakeleiviai“ parengė keturių metų trukmės neformalaus švietimo programą „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovados pagrindai.” Programos paskirtis – sielovadoje besidarbuojančių savanorių ir aktyviųjų parapijų narių teologinis ir pastoracinis pasirengimas misijai Bažnyčioje. Šios vasaros studijų ciklą sudaro keturi seminarai, kurie vyks  Guronių rekolekcijos namuose.

Registracija internetu:

I seminaras

II seminaras

III seminaras. Įvadas į Senąjį ir Naująjį Testamentus

IV seminaras. Įvadas į liturgijos ir sakramentinę teologiją

Išsamesnės informacijos ir dėl kainos teirautis telefonu 861596804