Seminaras „Gyvybės pradžios etika“

Katalikų teologijos fakultetas kartu su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija bei Šeimos ir asmens saviugdos centru „Bendrakeleiviai“ parengė keturių metų trukmės neformalaus švietimo programą „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovados pagrindai.“ Programos paskirtis – sielovadoje besidarbuojančių savanorių ir aktyviųjų parapijų narių teologinis ir pastoracinis pasirengimas misijai Bažnyčioje. Šios vasaros studijų ciklas, kurį sudaro keturi seminarai,  prasideda 16 val. seminaru “ Gyvybės pradžios etika“ gegužės 3 d.-4 d.   Guronių rekolekcijos namuose.

Registracija internetu

Išsamesnės informacijos ir dėl kainos teirautis telefonu 861596804