Išleista nauja prof. Rimo Skinkaičio monografija

Šm. rugsėjo mėn. „Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje” klasterio mokslininkų knygų lentyną papildė  kun. prof. prof. Rimo Skinkaičio monografija „Trejybėje vienas Dievas: dogmos istorija ir teologija”. Sveikiname autorių.

Monografijos anotacija

Švenčiausiosios Trejybės tiesa yra centrinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys. Tai paties Dievo vidinio gyvenimo slėpinys. Tai visų svarbiausia, esmingiausia tiesa tikėjimo „tiesų hierarchijoje“. Darbe peržvelgiamas Trejybės slėpinio apsireiškimo Šventajame Rašte kelias, pradedant nuo netiesioginių užuominų Senajame Testamente ir šiam slėpiniui aiškiai nušvintant Jėzaus mokyme bei Jo veikloje Naujojo Testamento šviesoje. Toliau siekiama parodyti šio slėpinio pažinimo, suvokimo ir interpretavimo savitumus Bažnyčios Tėvų, žymiausių teologų raštuose, bei svarbiausiuose Magisteriumo dokumentuose, bei išryškinti triasmenio Dievo tarpusavio santykių ir vidinio gyvenimo specifiką imanentinės Trejybės lygmeniu.

Monografija galima skaityti VDU el.knygų lentynoje