A.Narbekovas. Šiandieninės biotechnologijos ir žmogaus orumas