Kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis

skinkaitis

Kun. prof. dr. R. Skinkaitis

apgynė teologijos daktaro disertaciją

Mokslinių interesų sritys: dogminė teologija

Mokslinės publikacijos