Prof. dr. Birutė Obelenienė

mano_3

Mokslinių interesų sritys:

Lytiškumo etika, vaisingumo pažinimas, bioetika, jaunimo rengimas šeimai, mokslinių darbų rašymo metodologija

Mokslinės publikacijos 2010-2015 m.m.