Kun. prof. habil. dr. Andrius Narbekovas

 

Mokslinių interesų sritys :

bioetika, santuokinė etika, moralinė teologija

Mokslinės publikacijos 2010-2015 m.m.