International Academic Conference on Social Problems

On 26th of April, the Faculty of Catholic Theology and the University of Rzeszow (Poland) are organizing the  International Academic Conference on Social Problems 1st edition. The invitation to submit the title of the presentations and short abstracts you can find here. 

The registrations form 

 

Balandžio 26 d. KTF kartu su Žešuvo universitetu (Lenkija) rengia I-mą tarptautinę mokslinę konferenciją socialinėms problemoms spresti „International Academic Conference on Social Problems 1st edition” . Kviečiame siūlyti pranešimus. Kvietimą pateikti pranešimo temą ir trumpą santrauką rasite internete

Pranešėjo registracijos anketa